Välkommen till SWB Jönköpings Län

SWB Jönköpings Län är en ideell förening med vision att främja kvalitativ avel, uppfödning och utbildning av varmblodiga hästar inom länet, i syfte att användbara hästar för både avel och sport föds upp.