Unghästtest och ridhästtest

Genrep 28 april 2024

SWB Jönköpings län arrangerar den 28 april genrep för Lasse Berglund . Genrepet äger rum hos Värnamobygdens Ryttarförening på Sörsjö gård i Värnamo (fibersand). Ta tillfället att komma med din unghäst och förbereda den inför unghästtestet den 11 maj. 

 Anmälan

Startlista

___________________________________________________________________________________________

Unghästtest 11 maj 2024

Välkommen till Sörsjö gård i Värnamo där SWB Jönköpings län arrangerar unghästtest  den 11 maj 2024.
Observera att du måste vara medlem eller plusmedlem i SWB samt en regional förening för att vara berättigad att anmäla. För den som ej löst medlemskap kommer anmälan räknas som ogiltig. Medlemskap löses enklast på SWBs hemsida www.swb.org

Anmälan 

Proposition

Speakerunderlag

Startlistor